Reglement og datoer 2016 for KM og Viking Cup

Regler for Viking Cup 2016

Klasse 1: Gadebiler, der er lovligt synede. 1. køreren må maksimalt have kørt i 2 kalender år. E-mærkede dæk
Klasse 2: Gadebiler (således som de nu bliver definerede af DASU) klassede dæk.
Klasse 3: Gadebiler (således som de nu bliver definerede af DASU), frie dæk (e-mærkede dog)
Klasse 4: Rallysynede biler, klassede dæk.
Klasse 5: Rallysynede biler, frie dæk
Klasse 6: Banditklassen, alle mod alle, dog skal bilen være lovligt synet. Også rallysynede biler kan deltage. Dæk – frie, dog må alene rallysynede biler køre på slicks (og ikke rallysynede biler skal køre på e-mærkede dæk).

Der afvikles 4 afdelinger, 3 er tællende.

Der gives følgende points

  1. Plads 20
  2. Plads 18
  3. Plads 17
  4. Plads 16

osv

I tilfælde af pointlighed følges reglerne i DASUs reglement omkring pointberegning i Sjællandsmesterskabet. Der udskrives generelklassement. Pointsene følger 1. køreren.

Datoer

  • Lørdag den 28. marts 2015
  • Lørdag den 30 maj 2015
  • Lørdag den 29. august 2015 (Frederiksværk)
  • Lørdag den 21. november 2015

Se også kalenderen.