Viking Cup 2010 Stilling
KR1 Navn V cup 1 V cup 2 V Cup 3 V Cup 4 I alt
1 Jan Jacobsen 16 18 0 20 54 54
2 Jimmy Søndergaard 0 14 20 0 34 34
3 Hans Nicolaisen 0 16 18 0 34 34
4 Flemming Johansen 20 0 0 0 20 20
5 Marco Gersager 0 20 0 0 20 20
6 Poul-Erik Petersen 18 0 0 0 18 18
7 Peter Sørensen 0 0 0 18 18
8 David Ravnkilde 17 0 0 0 17
9 Henrik Madsen 0 17 0 0 17
10 Rasmus Andersen 15 0 0 0 15
11 Henrik S Andersen 0 15 0 0 15
KR2
1 Kim Egekjær 20 17 0 18 55 55
2 Lars Elley 17 15 20 16 68 53
3 Toni Korndal 18 16 18 17 69 53
4 Poul-Erik Petersen 0 13 17 15 45 45
5 Rasmus Sørensen 0 20 0 20 40 40
6 Mick Gunvad 0 18 0 0 18 18
7 Leon Maziarz 0 14 0 0 14 14
8 0
KR3
1 Peter Hansen 18 20 18 20 76 58
2 Peter Petersen 20 0 20 0 40 40
3 Poul Rasmussen 0 0 0 18 18 18
4 Christian Andersen 17 0 0 0 17 17
KR4
1 Erik Svendsen 0 20 20 0 40 40
2 Steen Petersen 0 0 18 20 38 38
3 Christian Madsen 0 18 0 0 18 18
4 Leon Spiegelhauer 0 17 0 0 17 17
5 Henriette Juel Bruhn 0 0 17 0 17 17
KR5
1 Peter Svane 0 15 16 16 47
2 Troels Petersen 0 18 0 20 38
3 Lars Larsen 0 0 18 17 35
4 Leon Spiegelhauer 20 0 0 0 20
5 Preben Christiansen 0 20 0 0 20
6 Per Sørensen 0 0 20 0 20
7 Martin Nielsen 18 0 0 0 18
8 Morten Olsen 0 17 0 0 17
9 Simon Hansen 0 0 17 0 17
10 Mathias Blond 0 16 0 0 16