Klasser

Klasse 1 – Debutanter

I denne klasse kan køres i maksimalt et kalenderår. Dog tillades, at man kan have deltaget i op til 4 løb i årene før. Til disse løb tæller alle slags rallyløb, herunder men ikke begrænset til, kursusløb, klubrallyLight og klubrally og både lukkede og åbne løb.

Alle lovlige og synede biler kan deltage i klassen. Der tages dog forbehold for at flytte deltagere, der deltager i rallysynede/ombyggede biler, og som kører på et væsentligt højere niveau end debutanter normalt gør.

Der skal køres på E eller Dot-mærkede dæk.

Klasse 2 – Standardbiler

Standardbiler defineres i henhold til DASUs definition i sjællandsmesterskabet klasse 0, 2 og 3. I henhold til disse reglementer må alene udføres de ændringer, der fremgår af ”positivlisten”. Positivlisten kan ses på http://www.dasu.dk/c/document_library/get_file?uuid=2a19edc4-3ab6-426a-bb8b-2d5fb4235bd0&groupId=14981, DASU er endnu ikke kommet med en opdatering af listen for 2015, men hvis dette sker, bør vi rette ind efter de regler.

Der skal køres på E eller Dot-mærkede dæk.

Klasse 3 – Rallysynede/ombyggede biler – ”Gadedæk”

I klassen kan deltage alle rallysynede biler, eller biler, der ikke opfylder betingelserne for at deltage i klasse 2, (eller hvor køreren ikke opfylder betingelserne for at deltage i klasse 1).

Bilen skal dog være lovlig og synet. I denne klasse skal også eventuelle FS-biler deltage, se ovenstående link.

I denne klasse må IKKE køres på semislicks (defineret som eksempelvis Toyo R 888, Yokohama 048, Kumho v70a, Michelin Pilot Sport Cup og tilsvarende) og ej heller på slicks.

Klasse 4 – Rallysynede/ombyggede biler – frie dæk

I klassen kan deltage alle rallysynede biler, eller biler, der ikke opfylder betingelserne for at deltage i klasse 2, (eller hvor køreren ikke opfylder betingelserne for at deltage i klasse 1).

Bilen skal dog være lovlig og synet. I denne klasse skal også eventuelle FS-biler deltage, se ovenstående link.

I klassen må køres på alle dæk, også slicks (hvis bilen ellers er rallysynet) og semislicks.

Reglement

Der køres 8 afdelinger af Klubmesterskabet (KM) 5 af disse er tællende. Points følger 1. køreren.

Alle mandskaber skal stå som officials minimum én gang i løbet af sæsonen. Der gives 100 points til holdet for at stå som official. Såvel 1. kører som 2. kører skal stå som official, ellers gives ikke points. 1. køreren kan dog vælge at have en substitut med for 2. køreren ved pasning af prøve. Holdet skal stå på samme løbsdag før der gives points.

Der gives følgende point:

  1. plads 20
  2. plads 18
  3. plads 17
  4. plads 16

osv.

Der præmieres til de tre bedste hold i hver klasse.

Opnår flere hold samme antal points, når året er slut, har det hold, der kørte den hurtigst sammenlagte tid ved det første løb, begge hold deltog i, forrang.

Såfremt flere hold har den samme sammenlagte tid for et løb, tildeles det hold, der kørte hurtigst på den første prøve, det antal point placeringen giver, og det/de andre hold de efterstående points. Skulle der stadig være pointlighed, følges DASUs regler for sjællandsmesterskabet.

Pasning af prøver/officialpoints

Officialsystemet for 2014 fortsættes. Det blev besluttet på kalendermødet den 27. januar 2015. Derfor skal alle hold mindst én gang passe prøve til KM i løbet af året.

Kalenderen er åben frem til og med den 15. februar 2015, hvor mandskaber frivilligt kan melde sig til ønskede datoer, hvor der ledigt.
Tilmelding til hvilken dag, man vi passe prøve kan fremsendes til hb@vikingautosport.dk.

Når kalenderen lukker, vil løbsudvalget med hård hånd, placere de mandskaber, der ikke har valgt dato.

Det er det pågældende mandskabs eget ansvar at bytte med et andet mandskab, hvis man alligevel ikke kan passe prøve på den pågældende dato. Det samme kan naturligvis gøre sig gældende, hvis man eksempelvis ikke kan køre fordi bilen er skadet, og man hellere vil passe prøve og lade andre køre. Mandskaberne skal kontakte hinanden indbyrdes og herefter meddele løbsledelsen om ændringen. Begge mandskaber skal give besked til løbsledelsen

Såfremt et mandskab ikke passer sin planlagte tjans eller får byttet rettidigt, vil mandskabet blive udelukket for yderligere deltagelse ved KM’er indtil mandskabet har passet prøve.